GOLF CAMP ARASLÖV - FÖR HOTELLGÄSTER

Vad är skillnaden mellan en golfskola och en golf camp? Kanske ingenting eller väldigt mycket. Vi är har jobbat på en idé och nu tar vi ett nytt steg i vår akademis verksamhet, en nivå vi brinner extra för. Vi vill göra en märkbar skillnad kopplat till spelet.

Vi har framgångsrikt arrangerat tränings- och spelutvecklande golfskolor under flera säsonger på Araslöv Golf Resort. Nu lanserar vi därför ett inspirerande och utvecklande nästa steg för att ta detta framgångsrika koncept till nästa nivå.  

Golf Camp Araslöv är akademins nypaketerade koncept för att ännu tydligare inspirera och utveckla våra elever och gäster. En viktig komponent vi lyfter i detta är att vi tar hela träningsupplevelsen närmare spelet. Vi kommer därför specifikt använda golfbanan som utbildnings- och utvecklingsplats. Vår övertygelse är att när vi flätar ihop träning med prestation ute på banan gör vi som tränare en märkbart tydlig skillnad. Det är där spelet spelas och där vi verkligen gör våra elevers prestation bättre. Teknik, fysiska förutsättningar, spelrutiner- och strategi med tydliga och konkreta förberedelseområden står därför oerhört högt upp på alla våra tränares agenda när vi möter våra elever 2023. Personlig feedback ser vi som både viktigt och stimulerande och nytt för kommande säsong är att alla deltagare på våra camper kommer att få ett personligt medlemskonto via CoachNow där samlar videofilmer, bilder och personliga övningar så att allt är lättillgängligt under och efter campen.

Alla våra golf camps sträcker sig över av 3 dagar. Grundupplägget är träning på förmiddagen (normalt kl.9.00-12.00 men kan variera beroende på antalet deltagare), därefter lunch i vår fantastiska restaurang, spel vid 13.00-tiden och dagen avslutas med en 3-rätters middag på kvällen.

Nedan finner du ett urval av olika camps vi erbjuder under säsongen 2023:

Get Ready For The Season Camp – om inte vinterträning riktigt är grejen för dig så är detta ett unikt tillfälle att komma ikapp tiden på ett snabbt och stimulerande vis. Under tre effektiva och intensiva dagar går vi igenom grunderna i spelets alla olika delar. Allt för att inledningen av säsongen ska kännas både trygg och rolig. Förmiddagarna fokuseras på att få fart på både kropp och golfteknik. Varje elev får individuella tips och råd kring effektiv uppvärmning, grundläggande teknikträning med personliga övningar och drills. Varje dag efter lunch fortsätter eleven träningen på egen hand i "skarpt läge" ute på banan, med fortsatt tydligt fokus på träning istället för att jaga ett resultat eller handicapsänkning. Alla elevers instruktion dokumenteras i CoachNow och personlig feedback ges kring styrkor och områden som snabbt kan förbättras med smarta övningar.

Long Game Camp – ökad längd med kontroll är vår filosofi för denna camp. Vi kommer inleda varje dag på campen med ett förmiddagspass som i teori och praktik belyser kombinationen av teknik, fysik och optimerad utrustning. Dessa tre komponenter är helt avgörande för att utveckla varje elevs förmåga till ökad längd och kontroll. Vi går i detalj in i hur klubb- och bollhastighet kan förbättras och hur varje elevs optimala bollbana bör se ut.  Självklar har vi under denna camp full tillgång till vår studiomiljö med all tänkbar teknologi som exempelvis GC Quad, SwingCatalyst, Kinexit så alla elever får den individuellt detaljerade feedbacken som behövs. Efter lunch varje dag tränar alla elever på egen hand på sina individuellt uppsatta mål ute på banan.   

Short Game Camp – här lägger vi stort fokus på olika lägen och lösningar i ett område på 50 meter runt greenen och in. Varje dag börjar med ett förmiddagspass på vårt närspelsområde med ett specifikt tema som inkluderar både teori och praktik. I en kombination av klokare beslut gällande både klubbval och spelstrategi leder vi pedagogiskt teknikträningen snabbt framåt inom rullchippar, lobslag, bunkerslag och puttning. Vi ser också över varje elevs uppsättning av wedgar och ger tips och råd kring hur varje elevs optimala mix av klubbor ska se ut. Efter lunch flätas dagens träningstema samman med spel ute på ute banan där varje elev på egen hand får individuella mål att träna på i skarpt läge.

Course Strategy Camp – att konsekvent spela smart, att utnyttja sina starka sidor istället för att exponera sina svaga sidor är den röda tråden under denna camp. Dag ett och två fokuserar vi på att identifiera styrkor/svagheter och att utveckla dessa. Detta i kombination med viss teori där vi diskuterar kloka landningsområden, klubbval från olika lägen kopplat till detta, risk & reward för inspel mot olika ytor på green men också en mängd olika smarta vägval för hur hål kan spelas på ett säkrare sätt för en lägre score. Den tredje och avslutande dagens träningspass tar vi med oss våra lärdomar ut på banan. Ett skräddarsytt pass ute på banan där tränaren går med 9 hål och ger alla elever individuella tips och coachning.

Ladies Only Camp – för tjejer, med tjejer under ledning av Linda Lindell. Ett tillfälle för inspiration, nya insikter om träning och hur en lägre score byggs med självförtroende och rätt taktik. I olika träningsblock kombineras smart och effektiv uppvärmning, teknikträning med konkret spelstrategi ute på banan. För den sista dagens pass kommer Linda vara med ute på banan för att coacha och ge individuella tips under 9 hål. Att träna på de viktigaste delarna i spelet, de delar som har en tydlig och direkt påverkan på både resultat och spelupplevelse är denna camps ambition och inriktning. En effektiv och inspirerande träningsmodell.

Elite Player Camp – detta är ett upplägg som primärt riktar sig till spelare med singelhandicap. Vi gör ingen skillnad på kön eller ålder utan denna camp är en hard core boot camp i spetsträning. Vi finkalibrerar och trimmar teknik efter kroppens fysiska förutsättningar. Individuella övningar och drills skapas efter varje enskild elevs förutsättningar. Precis som för elit- och tourspelare kommer vi att fokusera på temat Strokes Gained inom tre huvudblock. Det långa spelet från tee, inspel mot green och puttning. Under alla förmiddagspass har vi givetvis full tillgång till vår studiomiljö med all tänkbar teknologi. Individuell dokumentation är ett viktig verktyg i vår spelarutveckling. Efter lunch ägnar sig eleverna åt spelträning i skapt läge ute på banan på egen hand. Spelträningen följs upp med individuell uppföljning och spelanalys. 

Season Camp –  under tre inspirerande och intensiva dagar går vi igenom grundslagen så alla delar i bagen fungerar. Allt för att få ett större självförtroende för spelet ute på banan och att det känns både tryggt och roligt. Förmiddagarna fokuseras på att förbättra den grundläggande golftekniken i olika träningsblock. Alla elever får individuella tips och råd kring effektiv uppvärmning, personliga teknikövningar och drills. Varje dag efter lunch fortsätter sedan alla i träningsgruppen att följa upp sina individuellt uppsatta mål med spel på egen hand i två grupper ute på banan. Vi har här ett tydligt fokus på att verkligen träna på träna, istället för att jaga ett resultat i scorekortet eller en handicapsänkning. Alla elevers instruktion dokumenteras i CoachNow och personlig feedback ges kring styrkor och områden som snabbt kan förbättras med smarta övningar.

Your Own Camp – är ni ett eget golfgäng på 6-8 personer kan vi skapa en helt skräddarsydd golf camp för era specifika önskemål och förväntningar. Kontakta oss för datum och inriktning så återkommer vi med förslag på innehåll, pris och bokningsalternativ.  

För bokningsläge, frågor och allmän information vänligen kontakta oss på:

shopen@araslovgolf.se 

Linda Lindell direkt på 0709–901 006 

Marcus Lindell direkt på 0707–994 756

Datum 2023

Datum Veckodagar Pris inkl. golfskola Golfhotellet Pris inkl. golfskola Konferenshotellet Tema  
31/3-2/4 Fredag-Söndag 6.699kr 7.099kr Get Ready For The Season Camp  
6-8/4 Torsdag-Lördag 6.599kr 6.999kr Get Ready For The Season Camp  
9-11/4 Söndag-Tisdag 6.299kr 6.799kr Get Ready For The Season Camp  
17-19/4 Måndag-Onsdag 5.899kr 6.699kr Get Ready For The Season Camp  
20-21/4 FULLBOKAT!        
21-23/4 Fredag-Söndag 6.699kr Get Ready For The Season Camp  
24-26/4 Måndag-Onsdag 5.899kr 6.699kr Course Strategy Camp  
27-29/4 Torsdag-Lördag 6.599kr 6999kr Get Ready For The Season Camp  
30/4-2/5 Söndag-Tisdag 6.999kr 7.399kr Get Ready For The Season Camp  
4-6/5 Torsdag-Lördag 6.999kr 7.499kr Season Camp  
8-10/5 Måndag-Onsdag 6.599kr 7.099kr Long Game Camp  
10-12/5 Onsdag-Fredag 6.699kr 7.199kr Ladies Only Camp  
15-17/5 Måndag-Onsdag 6.599kr 7.099kr Season Camp  
18-20/5 Torsdag-Lördag 6.999kr 7.499kr Elite Player Camp  
22-24/5 Måndag-Onsdag 6.599kr 7.099kr Short Game Camp  
29-31/5 Måndag-Onsdag 6.599kr Ladies Only Camp  
1-3/6 Torsdag-Lördag 6.999kr 7.499kr Elite Player Camp  
5-7/6 Måndag-Onsdag 6.899kr - Season Camp  
12-14/6 Måndag-Onsdag 6.599kr 7.099kr Course Strategy Camp