LEKTIONSPRISER

PGA tränare Linda Lindell & Marcus Lindell Carl-Cedric Söndergaard  
25 min. 475:- 425:-  
50 min. 900:- 800:- +1 elev/100:-
Spellektion 6 hål 1400:- 1200:- +1 elev/300:-
Screening inkl. Kinexit i en månad 625:- 625:-  

CUSTOM FITTING

  25 min. 50 min.  
Utprovning av en klubba/ett set 475:-* -  
Utprovning av flera klubbor - 900:-*  
       
*Vid köp av klubba dras kostanden för utprovningen av.      

LEKTIONSPAKET

GET READY – snabb och effektiv golfträning 

I detta lite mera komprimerade kursupplägg får varje elev en helt individuell och efter önskemål anpassad utvecklingsplan. Elevens behov, önskemål och våra förslag matchas samman till en inspirerande, snabb och personlig träningsmix. Givetvis med all tänkbar teknologi tillgänglig så som Foresight GC Quad, DeWiz, SwingCatalyst videoanalys och alla andra hjälpmedel som vi arbetar med i studion. 

Vid första träningstillfället i båda kurspaketen erbjuder vi dessutom möjligheten att tillsammans göra en Kinexit Express Screening av rörlighets- och koordinationsförmågan om behov och intresse finns.  

GET READY

4 x 25 minuter (eller gör om det till 2*50 min om du önskar)

Svinganalys, personlig träning med effektiv uppföljning i vår studiomiljö. 

1650:- per person

SMALL

Vårt minsta paket är utformat för elever som önskar en snabb och funktionellt användbar analys av både sin svingteknik respektive fysiska förmåga. Kopplingen däremellan ger oss en god grund för en enklare men givetvis helt individuellt utformad utvecklingsplan. Vid första träningstillfället gör vi tillsammans en screening av elevens rörlighet- och koordinationsförmåga. Golfsvingen filmas med videoteknik via SwingCatalyst i en kombination med att viktiga mätvärden från Foresight GCQuad definieras. De två efterföljande 50-minuterspassen utformas sedan med en inriktning och innehåll baserat på det första analyspasset och elevens egna önskemål. 

2500:- 3 x 50 min + 1 månad Kinexit (önskar du är det möjligt att göra om 2 av 50min passen till 4*25min)

MEDIUM

Detta paket riktar sig till elever som önskar en lite djupare analys av sitt golfspel och en mera kontinuerlig återkoppling efter den inledande analysen av sin svingteknik och fysiska förmåga. De efterföljande individuellt utformade träningspassen kopplar vi till elevens svingteknik, specifika spelmoment samt områden som leder till ett tryggare spel och förbättrad score. Efter varje enskilt 50-minuterspass får eleven en sammanfattning som sedan utvecklar grunden för hur nästkommande pass och innehåll planeras. Eleven får också konkreta tips och råd för hur den enskilda träningen mellan varje 50-minuterspass bäst ska bedrivas. Vi kallar det Att träna på att träna vilket snabbt skapar funktionella verktyg för att skapa goda vanor och rutiner för utvecklingen av våra elevers träning.

4500:- 5 x 50 min + 2 månader Kinexit  (önskar du är det möjligt att göra ett eller flera av 50 min passen till 25min pass)

LARGE

Det största av våra individuella utvecklingspaket är ett mera omfattande träningsupplägg som riktar sig till elever med en hög ambition och spänner därför också över en längre tidsaxel med flera efterföljande uppföljningspass. Vi gör här precis som i paketen Small och Medium en inledande analys av elevens svingteknink och fysiska förmåga. Informationen från svinganalysen och den fysiska screeningen sätter därefter grunden till hur vi tillsammans med eleven formar en helt individanpassad utvecklingsplan. Den löpande feedbacken efter varje enskilt 50-minuterspass och de två 6-håls spelpassen på banan kombinerar för eleven prioriterade förbättringsområden med konkreta tips och råd för hur den egna teknik– och fysträning mellan de inplanerade gemensamma träningspassen ska bedrivas. Under det avslutande 50-minuterspasset blir detta målgången för elevens progressionsresa som skett med en återscreening av den fysiska förmågan kopplat till påvisbara och konkreta mätvärden och teknikförbättringar som utvecklats i elevens golfsving. Eleven väljer sedan att antingen under en tid fortsätta med sin träning på egen hand eller koppla på ett nytt och helt individuellt fortsättningsupplägg inom akademins breda utbud och olika inriktningar. 

7500:- 5 x 50 min + 2 x 6-hål spelpass + 3 månader Kinexit  (önskar du är det möjligt att göra ett eller flera av 50 min passen till 25min pass)

I samtliga av våra individuella utvecklingspaketpaket ingår ett personligt Kinexitmedlemskap i olika tidslängd med fri tillgång till personligt utformad rörlighets- och fysträning då detta är plattformen vi använder oss av i samband med screeningprocessen.

Vill man köpa till en Kinexit efter tiden som ingår i paketet löpt ut finns den möjligheten. Pris:150kr/månad.