PUTTER FITTING

I vår studio på Araslöv Shop & Academy kan vi erbjuda helt individanpassade putters från ledande varumärken så som Scotty Cameron, Odyssey, Cobra och Ping.

Konceptet och själva utprovningsprocessen bygger på datainsamling av viktiga mätvärden via vår launch monitor Foresight GC Quad i kombination med de absolut senaste träningstrenderna kring alla olika delmoment inom området puttning. Allt för att definiera en elevs optimala specifikationer för ett repetitivt och stabilt put stroke. 

Det inledande steget i denna process är att vi på individuell basis med alla våra elever gör en put stroke screening för att få en första uppfattning av hur eleven vid uppställningen siktar och sätter bollen i rullning mot målet. Vi får därmed en bild av hur den befintliga puttern och tekniken som används matchar spelarens faktiska behov av lämplig loft, skaftlängd samt det vi benämner som face rotation i kombination med face hang, dvs hur klubbhuvudets designstil och skaftinfästningen naturligt skapar en square position vid bollträffen.

Ett annat mera fiktivt mätvärde vi värderar och belyser tillsammans med våra elever är ett handicap i puttning som vi får fram genom screening processen. Ett intressant delvärde av det totala sammanhanget i spelet som väldigt ofta inte är det samma som elevens befintliga spelhandicap.

Det avslutande momentet är att använda elevens data från put stroke screeningen för att stimulera till en direkt korrigering av elevens teknik och tillföra nya funktionella rutiner i uppställning, sikte och stroke.   

Boka tid för Putter Fitting via: shopen@remove-this.araslovgolf.remove-this.se eller ring 044-71600