PEDAGOGIK & FILOSOFI

Att förstå träningsutveckling, dess pedagogik och byggstenar är nästan alltid kopplat till erfarenhet av dedikation och motivation inom en eller flera egenupplevda idrotts- och yrkeskarriärer. Inte sällan finns också starka och tydliga coacher som spelat stor roll där de både fungerat som tränare men även som tydliga förebilder i sitt ledarskap för att skapa förståelse för vad som krävs istället för att driva omotiverad acceptans. 

Linda och Marcus Lindell gestaltar allt detta i hela sin utbildnings- och akademiverksamhet inom Araslöv Golf Academy. En verksamhet som över lång tid noggrant och målmedvetet format och utvecklat tusentals golfspelare.

Under ledning av den legendariske golftränaren Staffan Johansson på Motala Golfklubb formades Lindas tävlingskarriär som sedermera ledde hela vägen till flertalet meriterande landslagsuppdrag för Swedish Golf Team tillsammans med lagkamrater som Anna Nordqvist och Pernilla Lindberg. Under de många åren i Staffan Johanssons närhet och tillsammans med landslagscoacherna Maria Bertilsköld och Katarina Wangdal växte det egna tävlingsspelet framgångsrikt fram. Tack vare ett inspirerande ledarskap och miljön Linda befann sig i utvecklades samtidigt ett brinnande intresse för att själv instruera och lära ut. Beslutet att bli golftränare fattades och följdes av 3 år på Högre Tränarutbildningen i regi av PGA of Sweden. Detta blev den naturliga starten på en ny karriär men som också resulterade i ett möte med golftränaren och kurskollegan Marcus Lindell vilket så småningom ledde till en yrkesmässig och privat framtid tillsammans. 

Marcus som i tonåren var en mycket talangfull och hårt tränande elitcyklist växlade i mitten av 1990-talet över till en tävlingskarriär på Swedish Golf Tour. Stabilt spel men utan de riktiga spetsplaceringarna ledde till en nära relation med golftränaren Petter Bengtsson på Degeberga Golfklubb. Över tid utvecklade Marcus en djup och bred förståelse för det totala samhanget mellan golfteknik, fysik och utrustning och hur detta påverkar en golfspelares förutsättningar för att utvecklas. Denna insikt blev till en vändpunkt och ett tillfälle att byta från eget tävlande till en ny inriktning och yrkesbana. Karriären som golftränare inleddes och har sedan dess kontinuerligt utvecklats och byggts på steg för steg med gedigen erfarenhet och spetsutbildning. Vid sidan av sin tränarroll inom Araslöv Golf Academy är bland annat Marcus sedan 2018 en mycket uppskattad ordförande för PGA of Sweden.  

De första åren tillsammans på Partille Golfklubb utanför Göteborg skapade grunden för Linda och Marcus gemensamma träningsfilosofi som idag kännetecknar hela verksamheten inom Araslöv Golf Academy. Pedagogisk tydlighet med ett lärande som leder till förståelse hos eleven och att samtliga i tränarteamet kan erbjuda olika specialistområden inom viktiga delar av den totala golfträningen är akademins signum. Att Träna På Att Träna är ett annat återkommande och viktigt område som Linda och Marcus ständigt berör tillsammans med akademins elever. Repetition och noggrannhet är inlärningens moder och de viktiga grunderna i exempelvis ett korrekt grepp, uppställning och bollposition finns alltid med i tränarteamets sätt att säkerställa en mätbar utveckling hos varje elev. En återkommande och långsiktig relation i träningen skapar alltid bäst förutsättningar för framgång där varje träningstillfälle alltid får sin individuella prägel är akademins viktiga budskap och råd till alla befintliga och nya elever.

Varmt välkommen att inspireras och utvecklas tillsammans med hela teamet på Araslöv Golf Academy.